Allmänna villkor

 1. Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för all bokning, uthyrning och köp av Smashing Balance.
Smashing Balance är ett varumärke som drivs utav Smashing Balance. Uthyrning och bokning av samtlig utrustning görs online via vår hemsida eller på plats. Smashing Balance har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor.

Med benämningarna ”vi, oss, uthyraren” menas Smashing Balance AB och med ” kund och du/dig” menas den person som bokar aktivitet. Vid bokning via Smashing Balance AB gäller följande villkor:

 

 1. Bokning
  Genom att du gör en bokning godkänner du våra allmänna villkor. En giltig bokning uppstår först efter det att du gjort en bokning, vi mottagit avgiften, varav ett bindande avtal uppstår mellan dig och Smashing Balance AB. För att kunna göra en bokning måste du vara minst 18 år. Bokar du åt en minderårig träder målsman in i dennes ställe enligt samma villkor. Vid bokning på plats sker bokning mot uppvisande av giltig legitimation och signering av uthyrningskontrakt. Om du bokar en SUP tid åt en annan person ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

 

 1. Pris, betalning och bekräftelse
  I priserna ingår moms enligt gällande momsregler. När du har gjort en bokning och vi mottagit full betalning kommer du få en kvittokopia på betalningen. En giltig bokning sker när du gjort en bokning och vi mottagit full betalning. Betalning sker på plats.

 

 1. Ansvar och skyldigheter

Smashing Balance AB tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna villkor. När du godkänner Allmänna villkor godkänner du att använda våra brädor, kajaker, vattencyklar och utrustning på egen risk.

– Vi ansvarar inte för skada som eventuellt händer dig eller någon annan under din bokningstid.

– Vi ansvar inte heller för skador som kan uppstå till och från vår lokal eller skador på privata kläder, skor eller utrustning som man bär på under aktiviteten.

– Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder, utrustning eller liknande.

Smashing Balance förbehåller sig rätten att ställa in en bokning/aktivitet med anledning av omständigheter: utanför vår kontroll, naturkatastrofer, myndigheters åtgärder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller olyckshändelser. Om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din, vår eller andras hälsa samt om vi inte beviljas de tillstånd som behövs för att kunna driva vår verksamhet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgiften till kund eller betala skadestånd eller annan kompensation om vi skulle behöva ställa in kundens bokning enligt punkt 4.

 

 1. Försäkring och risker
  All paddling sker på egen risk och det är kundens ansvar att själv se till att denne har en fulltäckande försäkring. Kunden är medveten om de risker som det innebär att paddla. Kunden ansvarar vid skador som drabbar tredje person. Kunden godkänner att denne eller någon i dennes ställe, inte under några omständigheter kan ställa uthyrningen, uthyraren eller dennes företag eller samarbetspartners till svars och kräva skadestånd eller andra krav i någon form, varken direkt eller indirekt. 

 

 1. Uthyrning/återlämning

Vid upphämtning av utrustning uppvisas legitimation. All utrustning tillhandahålls av Smashing Balance AB och hämtas på angiven plats. Utrustningen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma plats. Bokningstiden räknas från och med då bokningstiden börjar till och med då utrustningen är återlämnad och granskad. Vid eventuell skada ska kunden betala reparations- och materialkostnad. Vid bortkommen/stulen utrustning under bokningstiden ersätter kunden uthyraren med fulla värdet av det stulna. Efter 24 timmar kommer utrustningen anmälas som stulen, om inte annan information har lämnats, varav kunden ska ersätta uthyraren med det fulla värdet av det stulna. Materialen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar man förlänga uthyrningen skall nytt avtal upprättas i mån av tillgänglighet. För överskriden bokningstid debiteras, utöver extra bokningstid, en förseningsavgift med 200 kr per timma och bräda.

Kunden ansvarar för utrustningen från det att bokningstiden börjar. Den hyrda utrustningen ska återlämnas i samma skick som vid utlämning och vid eventuell skada ska kunden stå för reparationskostnader eller ersättning av utrustning.

 

 1. Avbokning

Avbokning måste ske minst 24 h innan bokningstillfället. Vid senare avbokning än 24 timmar före bokad tid utgår debitering på hela bokningspriset. Om Smashing Balance AB inte kan leverera utrustningen vid avtalad bokningstid sker en full återbetalning till kunden.

 

 1. Integritetspolicy

När du bokar aktivitet via oss godkänner du att dina personuppgifter sparas och används i Smashing Balance AB. Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Vår integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.