Pro in the park - Proffs i parken - BLOG & PODCAST

Hej! På denna sida kommer ni kunna följa våra nyheter. Ni kommer kunna följa våra visioner och perspektiv på världen. Djupa och analyserande samtal tillsammans med Michael Mabe, Saif Ali och Lucas Renard i deras Pro in the park Podcast. Mycket fokus på glädje, sport, utveckling och acceptans. Gäst skribenter och utomstående pod deltagare kommer också att närvara.