Villkor

Allmänna hyresvillkor

-Du måste vara över 18 år eller i sällskap av målsman för att hyra SUP.

-Simkunnighet är ett krav, dvs att man kan simma minst 200 meter

-Flytväst, som ingår i priset, skall alltid användas.

-Du får inte paddla med alkohol eller andra droger i kroppen. 

-Om du blir försenad, kontakta oss. 

-Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som på något sätt uppträder olämpligt. 

-Vid lagbrott (gäller även om du bryter mot allemansrätten föreskrifter )har vi rätten att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid. 

-Vi tar för givet att du som hyr hos oss känner till/tar till dig och respekterar allemansrätten.

Ansvar & Försäkring

- Den personen/företag som står på bokningen är den som är ansvarig för all hyrd utrustning under hyrestiden. 

-Den hyrda utrustningen skall lämnas tillbaka i ursprungsskick. 

-Vid skadad eller förlorad utrustning är kunden ersättningsansvarig.

-All paddling sker på egen risk.

-Kontrollera om er hemförsäkring gäller även om ni hyr SUP hos oss. (värdet av ett standard paket är cirka 10 000kr). 

-Vid bort tappad Padel/fena är det 500 kr ersättning.

Personuppgiftslagen 

-Vi sparar dina kontaktuppgifter i samband med bokning. Syftet med informationen är att kunna skapa ett avtal-faktura och hålla kontakt med dig och närmast kontakt om något skulle hända under hyrtiden.